ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Έγγραφα:

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Α.Φ.Μ.:999942571
Γ.Ε.ΜΗ.:124423701000
Μ.Α.Ε.:55970/06/Β/04/1
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Νέα Σμύρνης
Διεύθυνση:Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τηλέφωνο:2109343896